Home » 225 jaar ‘Gedenkt te sterven’

225 jaar ‘Gedenkt te sterven’

2017 is het jaar waarin de oude buitenbegraafplaats ‘Gedenkt te sterven’ 225 jaar bestaat.
Aangelegd als een der vroegste begraafplaatsen in Nederland is het opmerkelijk hoeveel van de oorspronkelijke begraafplaats door de eeuwen heen behouden bleef.
Nog steeds zijn er de inmiddels zorgvuldig gerestaureerde muren zoals ze in 1792 en bij de daarop volgende uitbreiding van 1813 rondom de begraafplaats opgemetseld werden. Opvallend daarbij zijn de verschillende vormen van de steunberen.  Het oude padenpatroon is behouden, de paden met beukenbomen welke een kleine twee eeuwen geleden bij de firma Copijn (!) aangekocht werden.
Inmiddels is deze voormalige begraafplaats gemeentelijk monument, terwijl het zich nu als stadstuin ‘De Hof’ presenteert, een plek waar het heden ten dagen goed toeven is.

Plaquette
Het bestuur van stichting ‘De Hof’ heeft vanwege het 225-jarigbestaan van ‘Gedenkt te sterven’ de dichter Robert Grijsen verzocht hiervoor een gedicht te maken.  Een plaquette met het gedicht siert inmiddels een der zuilen. Op feestelijke wijze werd de plaquette door burgemeester Broertjes onthuld waarbij Robert Grijsen het gedicht voor droeg. Leden van het Goois Vrouwenkoor  zorgden daarbij voor een passende muzikale omlijsting.

GEDENKT TE STERVEN

Ontdek vandaag of morgen de verborgen
begraafplaats. Ga door het hek naar binnen.

Laat de stadsgeluiden voor wat ze zijn. Zeg
zachtjes: het is rustig hier – en het is rustig.

Dwaal rond, zie de zerken links en rechts,
de kleine monumenten, de dodenlantaarn.

Voel hoe eeuwen samensmelten tot een
onbestemde tijd. Sta stil tussen de beuken,

de machtige wachters die zo veel hebben
meegemaakt, die zo vertrouwd zijn met

verdriet om wat is kwijtgeraakt. Bedenk
dat je sterfelijk bent, dat je ooit moet gaan.

Ooit, later, maar nu nog niet. Loop langzaam
over het pad, naar het hek waar je begon.

Leg je hand op de oude koele muur, zeg
zachtjes dat je terugkomt, en verlaat deze

plek, deze tuin van iedereen. Vervolg je weg.
Word weer deel van de stad. Leef.

Robert Grijsen

1792   –   2017