Home » 4 Mei Herdenking

4 Mei Herdenking

Op 4 mei 2021 werden door nabestaanden, het college van B&W en betrokkenen bloemen gelegd bij de herdenkingsmonumenten in de Hof.

Wimar Jaeger, voorzitter van het Nederlands Dachau committee legt bloemen bij de Mauthausen steen.
Bovenstaande foto’s: Bastiaan Miché

‘Vrijheid geef je door’
Recent kwamen de beiden groepen 8 van de Violenschool naar de Hof voor een picnic mét verhalen.
Kort werd wat verteld over de achtergrond van deze buitenbegraafplaats, het graf van Albertus Perk bezocht.
Aansluitend op het onderwijs op school over de tweede Wereldoorlog werden hier de verhalen verteld achter de verschillende herinneringsmonumenten. Verhalen over Vaderlandsliefde en moed, verhalen van Hilversumse jongeren in het Verzet, over het Geuzenverzet en Engelandvaarders, de bijzondere rol welke de NSF (voorloper van Philips) in Hilversum speelde. Verhalen met een boodschap naar deze tijd.
Tijdens de 4 mei herdenking zelf werd door tiener Elise Top een tweetal coupletten van de ‘achttien doden’ van het gedicht van Jan Campert voorgedragen. Samen met jongeren legden zij als eersten bloemen ter nagedachtenis aan Bill Minco bij het Mauthausenmonument.