Home » Archieven voor Paul Delcour

Auteur: Paul Delcour

ZATERDAG 4 MEI 14.00 UUR DE VERHALEN BIJ DE MONUMENTEN

In de Hof staan een viertal monumenten waarvan we de verhalen achter deze monumenten vertellen. 

Het betreft een herdenkingssteen met de namen van tien leerlingen van het voormalig Nieuwe Lyceum die de oorlog vanwege hun afkomst of daden van verzet niet overleefden.  

De Mauthausensteen, afkomstig uit het gelijknamige concentratiekamp en meegebracht door Bill Minco, overlevende en lid van het Geuzenverzet.

De plaquette van de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) welke een belangrijke rol speelde ten behoeve van de radio-verzetsgroepen.

Het Kopje ‘uit de puinhopen van Rotterdam’.

ZATERDAG 4 MEI 12.00 UUR 4 MEI HERDENKING 

Op 4 mei zal met nabestaanden, betrokkenen en gemeentebestuur stil gestaan worden

bij de herdenkingsmonumenten in de Hof: het met elkaar herdenken, de namen blijven noemen, verhalen doorgeven, het ons blijven realiseren.

Eenieder is welkom. We komen tegen 12 .00 uur bijeen bij de toren van de Grote Kerk.

RESTAURATIE HISTORISCHE MUUR 

Draag jij ook een steentje bij?

Eind vorige eeuw werd de oude begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ (1793, thans gemeentelijk monument) als project van stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ behouden en gerestaureerd. Vervolgens werd deze door de gemeente op erfpachtbasis ondergebracht in de daartoe opgerichte stichting ‘de Hof’.

Het voormalig gebouw in de Oude Torenstraat (AMRO-bank en gemeentelijke Sociale Dienst) belette indertijd het laatste deel te kunnen restaureren. Na de recente afbraak en de op enige afstand gelegen nieuwbouw kan de toenmalige wens nu alsnog vervuld worden. Als stichting ‘de Hof’ zijn we trots te kunnen melden dat de afgelopen periode is gebruikt om samen met de gemeente en projectontwikkelaar ten Brinke tot overeenstemming te komen.  

En nu is het zover: het laatste deel van de muur zal hersteld gaan worden!

De omgevingsvergunning is ingediend, subsidies waar mogelijk aangevraagd. Maar we zijn er nog niet.

Om met elkaar van dit bijzondere stukje Hilversum te kunnen blijven genieten hebben we ieders steun nodig. Dit kan onder andere door te ‘steunen met stenen’. En dat gaat makkelijk met het scannen van onderstaande QR-code.

 

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Christmas Carols in stadstuin de Hof

Zaterdag 16 dec – 17.00 uur

Het ‘Hofkoor’
Annette van Tol, dirigente,
begeleiding Nico Strubbe,
Tania en Yara, Oekraïense kerstliederen,
trompettist Frans de Vries.
En dat alles in Dickensstijl,
een glas chocolademelk of gluhwein!
toegang gratis

Lichtspel op Open Monumentendag

Lichtspel op Open Monumentendag in de Hof door Andre Heuvelman, Ruben van Esterik, Bas Westerweel en Frans de Rond.
Dank aan Luuc Jonker, aan Dudok Architectuurcentrum, voor dit prachtige initiatief!

4 mei herdenking

Nabestaanden en betrokkenen leggen om 12.00 uur bloemen bij de verschillende monumenten.

Christmas Carols

Zaterdag 17 december waren er traditiegetrouw weer de Christmas Carols.
Lekker luisteren en meezingen bij onze vuren naar mooie kerstliederen, gezongen door het ad hoc Hofkoor (bestaande uit het Kapelkoor en extra zangers), kerstmelodieën op de trompet en gezangen door een aantal Oekraieners. Wat een feestelijk geheel!

 

Historische speurtocht in de Hof

Tijdens de komende Open Monumenten Dagen op 10 en 11 september van 8.00-21.00 ligt er in de Hof een speurtocht klaar.
Aan de hand van anekdotes over de Hof vul je de vragenlijst in.
Lever je hem vervolgens ook nog in, maak je kans op een prijsje!
Het wijst zichzelf, veel succes!

Workshop tekenen

Zaterdagmiddag 27 augustus vond ook dit jaar weer een workshop tekenen plaats. Opnieuw onder leiding van Henk Roos en voor eenieder die van tekenen houdt.

Vanwege de sloop van het gebouw Oude Torenstraat 1-3 waanden we ons vanwege het zicht op de Grote Kerk even in 1792 toen deze buitenbegraafplaats in de akkers buiten het dorp en met vol zicht op de toenmalige Dorpskerk aangelegd werd.

Het werd een unieke kans waar gretig door jong en oud, amateur of geoefend gebruik van gemaakt werd.

 

 

 

 

 

 

 

Toonkunstkoor

Woensdag 13 juli – 19.45 uur:
Toonkunstkoor – 140 jaar

“De Verknipte Koorzanger” is het verhaal van de ervaringen van de afgelopen twee jaren met het coronavirus. Wat betekent het voor een koorzanger niet samen te mogen zingen, geen concerten te kunnen geven.

Medewerking wordt verleend door sopraan Arleen van Wijland en saxofonist Mischa van der Wekken. Het geheel staat onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius.

U bent van harte uitgenodigd! Na afloop van het optreden kunt u genieten van een hapje en een drankje waarmee  deze feestelijke avond wordt afgesloten.

Het concert in Stadstuin De Hof is ook nu weer gratis. Het verdient aanbeveling zelf een stoeltje of kleedje mee te nemen.

Voor meer informatie: www.toonkunsthilversum.nl en www.stichtingdehof.nl

BOEM PAUKESLAG

Zaterdag 2 juli – 14.00 én 15.15 uur

BOEM PAUKESLAG

VIJFSTEMMIG brengen De Alpejagers een Hulde aan Singers Naaimachine.

De Alpejagers brengen onverminderd enthousiast hun spetterende, spannende, muzikale ode aan de enige echte grote Nederlandstalige Dada-ist en dichter Paul van Ostaijen.

4 Mei herdenking 2022

Burgemeester Gerhard van den Top en wethouder Arno Scheepers leggen namens het gemeentebestuur bloemen bij de steen van het Nieuwe Lyceum

Nadat Anna Vos (midden) het gedicht van de Achttien Doden voordroeg, werden door deze jongeren bloemen bij het Mauthausenmonument gelegd ‘opdat wij niet vergeten’. Deze steen werd meegebracht door geuzenverzetstrijder van het eerste uur Bill Minco.

Xmas Carols in de Hof

Geen Xmas Carols!
Met pijn in het hart is besloten dat het momenteel niet verstandig is de Xmas Carols doorgang te laten vinden. 

Workshop tekenen – 3 juli 2021

Vol enthousiasme schreven een zestiental deelnemers zich in voor de workshop tekenen in de Hof. ‘Iedereen kan tekenen’ was het motto.  En dat bleek aan het eind van de ochtend!
Na een korte inleiding nam tekendocent Henk Roos het over met een inleidende uitleg over de mogelijkheden van zowel de plek als de materialen en zocht vervolgens een ieder zich een plekje ergens in het hoge gras.
Het werd een ochtend die om meer vraagt en dus zeker een vervolg gaat krijgen!

Workshop tekenen in De Hof

 WORKSHOP TEKENEN IN DE HOF
 “IEDEREEN KAN TEKENEN” 
 
                         ZATERDAG 3 JULI   –    11.00 -12.30 UUR 
 
      O.L.V. HENK ROOS, KUNSTHISTORICUS EN OUD-TEKENDOCENT COMENIUS COLLEGE
VOOR IEDER DIE VAN TEKENEN HOUDT, JONG OF OUD, GEOEFEND OF GEWOON LIEFHEBBER
   DOE JE MEE?
   OPGAVE VIA   dehof@stichtingdehof.nl
        MAXIMUM 20 DEELNEMERS – MATERIALEN WORDEN VERZORGD
ER WORDEN GEEN KOSTEN BEREKEND, ECHTER:
           EEN DONATIE AAN DE STICHTING (TER PLEKKE) WORDT OP PRIJS GESTELD
  TOT IN DE HOF!

4 Mei Herdenking

Op 4 mei 2021 werden door nabestaanden, het college van B&W en betrokkenen bloemen gelegd bij de herdenkingsmonumenten in de Hof.

Wimar Jaeger, voorzitter van het Nederlands Dachau committee legt bloemen bij de Mauthausen steen.
Bovenstaande foto’s: Bastiaan Miché

‘Vrijheid geef je door’
Recent kwamen de beiden groepen 8 van de Violenschool naar de Hof voor een picnic mét verhalen.
Kort werd wat verteld over de achtergrond van deze buitenbegraafplaats, het graf van Albertus Perk bezocht.
Aansluitend op het onderwijs op school over de tweede Wereldoorlog werden hier de verhalen verteld achter de verschillende herinneringsmonumenten. Verhalen over Vaderlandsliefde en moed, verhalen van Hilversumse jongeren in het Verzet, over het Geuzenverzet en Engelandvaarders, de bijzondere rol welke de NSF (voorloper van Philips) in Hilversum speelde. Verhalen met een boodschap naar deze tijd.
Tijdens de 4 mei herdenking zelf werd door tiener Elise Top een tweetal coupletten van de ‘achttien doden’ van het gedicht van Jan Campert voorgedragen. Samen met jongeren legden zij als eersten bloemen ter nagedachtenis aan Bill Minco bij het Mauthausenmonument.

Februaristaking herdenking 2021

Op 26 februari werd de Februaristaking in Hilversum herdacht. De herdenking vond plaats op Seinhorst, waar in 1941 op de tweede dag van de staking deze door de NSF werd overgenomen. Al snel sloten andere Hilversumse bedrijven zich bij de staking aan.
Bij de herdenking werden ook bloemen gelegd bij de plaquette van de NSF in de Hof.

Kijk eens anders

Onlangs hield de Stichting de Hof een fotowedstrijd. U kunt de foto’s hier bekijken.

Het resultaat mag er zijn. Verrassend andere kijk op een begraafplaats. Fraaie prijzen en een aantal aanmoedigingsprijzen.

Verhalen rond de WO II monumenten

Donderdag 20 augustus 10.30 en 19.30 uur.

Nu het weer kan willen we in dit herdenkingsjaar de verhalen vertellen achter de vier WO II herdenkingsmonumenten in de Hof. Te weten:

– de steen van het HNL (Het Nieuwe Lyceum)
– de Mauthausensteen
– de NSF-plaquette
– het Rotterdams Kinderkopje

We doen dit in de ochtend en herhalen het in de avond.

Opgave is hier wel vereist en kan via: dehof@stichtingdehof.nl

Fotowedstrijd “kijk eens anders”

Wat was het leuk om zoveel fotografen in de afgelopen maanden in de Hof aan het werk te zien.
Vele inzendingen kwamen binnen en meteen is het al duidelijk dat “kijk eens anders” een gepaste titel is.
De jury, bestaande uit de professionals van Museum Hilversum zullen in de komende tijd de foto’s beoordelen.
Alle fotografen zullen worden uitgenodigd voor de ‘finale’ in de Hof op zondagmiddag 13 september, 15.00 uur, waar de winnaars bekend gemaakt zullen worden.
Aansluitend zal in het kader van de Open Monumentendagen een rondleiding door de Hof verzorgd worden.

Herdenking Februaristaking

Op 26 februari vond de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking plaats waarbij o.a.burgemeester Broertjes bloemen legde bij het NSF monument.

X-mas Carols in De Hof

Deze jaarlijkse traditie wordt zeer gewaardeerd en is ook in 2019 weer enthousiast gezongen en bezocht.

Xmas Carols in De Hof

Tuinploeg hulp

Waar mogelijk wordt een deel van het onderhoud van De Hof uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zin om eens mee te doen? Gewoon even aanmelden via ‘contact’.

Tuinploeg 2018

In de zomer van 2018 hadden de rododendrons het dermate moeilijk, dat ze alsnog na de zomer van 2019 gesnoeid en ingekort moesten worden.

De tuinploeg werd voor deze omvangrijke klus versterkt met de inzet van wethouder Arno Scheepers die bewees ook uitvoerend zijn mannetje te staan.

Toonkunst op de Hof

2018

21 JAAR  –  STICHTING ‘DE HOF’

226 JAAR –  ‘GEDENKT TE STERVEN’

Toonkunstkoor zong op de Hof

Toonkunstkoor Hilversum in De Hof

Toonkunstkoor Hilversum vierde op 5 juli haar seizoen-afsluiting in de Hof met een prachtig programma rond  Liebeslieder van Brahms onder leiding van Nico Philipp Hovius. Het werd een avond vol dramatische romantiek met na afloop een gezellig samenzijn.

Finale gedichtenwedstrijd

Onder grote belangstelling heeft de Finale en bijbehorende prijsuitreiking plaats gevonden van de dichtwedstrijd welke in het kader van 225 jaar ‘Gedenkt te sterven’ in De Hof georganiseerd werd.

Weliswaar werd i.v.m. de weersomstandigheden van de open lucht in De Hof uitgeweken naar de recent gerestaureerde aula van de Bosdrift, maar ook deze begraafplaats uit de late 19e eeuw met al haar kenmerken van de Romantische periode vormde een prachtig decor!

Uit meer dan honderd gedichten van leerlingen van de middelbare scholen heeft de 5-koppige  jury onder leiding van Harrie Geelen allereerst negentien gedichten genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking werden elf gedichten door Mieke van Zonneveld voorgedragen, waarna door de jury de prijswinnaars bekend gemaakt werden.

De winnaar Elke Schokking (gemeentelijk gymnasium) werd overladen met dichtbundels. Eenzelfde bescheidener lot ondergingen de winnaars van de tweede en derde prijs, respectievelijk Esmée Huis in ’t Veld en Maayke Westhof (beiden A. Roland Holst College).  Ook alle overige genomineerden kregen ieder enkele bundels overhandigd.  Daarnaast hebben een aantal Hilversumse culturele instellingen vrijkaartjes e.d. ter beschikking gesteld.

v.l.n.r. Guus Marinus, Mieke van Zonneveld, Maayke Westhof, Harrie Geelen
Elke Schokking, Eric van der want, Esmée Huis in ‘t Veld

Lees hier de gedichten van de drie prijswinnaars.

Onze grote dank gaat uit naar de ondersteuners van deze gedichtenwedstrijd. Allereerst naar Mieke van Zonneveld die elf genomineerde gedichten voordroeg. Leuk om te weten dat recent haar eerste dichtbundel ‘Leger’ uitkwam. Veel werk werd verzet door de jury bestaande uit Imme Dros, Detlev van Heest, Wim Lindeboom, wethouder onderwijs Eric van der Want onder de bezielende leiding van Harrie Geelen.

De dichtbundels welke de winnaars ontvingen werden ter beschikking gesteld door een aantal uitgevers, welke wij ook hier graag willen noemen en bedanken: Jaap Blansjaar; De Hof van Jan; Van Oorschot; Turing Foundation; Atlas Contact; Podium; Nijgh & van Ditmar; Querido; Arbeiderspers; De Contrabas; Meulenhoff. Als Hilversumse organisaties danken wij Museum Hilversum; Libris Voorhoeve; Apotheek Heemskerck Duker, natuurwinkel Goody Food  en Beeld en Geluid voor hun bijdrage aan de prijzen voor de genomineerden.

Het Goois Vrouwenkoor in De Hof

Het optreden van het Goois Vrouwenkoor werd een hoogtepunt rond de viering van het 225-jarig bestaan van de historische begraafplaats  ‘Gedenkt te Sterven’ in De Hof.
Het optreden werd ingeluid door Robert Grijsen die het door hem geschreven gedicht ‘Gedenkt te Sterven’ kwam voordragen. De ademloze stilte rond het gedicht werd zacht hummend door het koor overgenomen.
Ruim 125 Gooise zangeressen onder leiding van Martina Tobin wisten vervolgens met hun optreden in De Hof weer een fantastisch muzikaal feest te bouwen wat afgeslopen werd met een high tea voor de honderden belangstellenden.

Kamerkoor ‘Revoce’ in De Hof

Kamerkoor Revoce verzorgde een prachtige avond rond gedichten en liederen over afscheid passend bij het 225-jarig bestaan van ‘Gedenkt te Sterven’.

225 jaar ‘Gedenkt te sterven’

2017 is het jaar waarin de oude buitenbegraafplaats ‘Gedenkt te sterven’ 225 jaar bestaat.
Aangelegd als een der vroegste begraafplaatsen in Nederland is het opmerkelijk hoeveel van de oorspronkelijke begraafplaats door de eeuwen heen behouden bleef.
Nog steeds zijn er de inmiddels zorgvuldig gerestaureerde muren zoals ze in 1792 en bij de daarop volgende uitbreiding van 1813 rondom de begraafplaats opgemetseld werden. Opvallend daarbij zijn de verschillende vormen van de steunberen.  Het oude padenpatroon is behouden, de paden met beukenbomen welke een kleine twee eeuwen geleden bij de firma Copijn (!) aangekocht werden.
Inmiddels is deze voormalige begraafplaats gemeentelijk monument, terwijl het zich nu als stadstuin ‘De Hof’ presenteert, een plek waar het heden ten dagen goed toeven is.

Plaquette
Het bestuur van stichting ‘De Hof’ heeft vanwege het 225-jarigbestaan van ‘Gedenkt te sterven’ de dichter Robert Grijsen verzocht hiervoor een gedicht te maken.  Een plaquette met het gedicht siert inmiddels een der zuilen. Op feestelijke wijze werd de plaquette door burgemeester Broertjes onthuld waarbij Robert Grijsen het gedicht voor droeg. Leden van het Goois Vrouwenkoor  zorgden daarbij voor een passende muzikale omlijsting.

GEDENKT TE STERVEN

Ontdek vandaag of morgen de verborgen
begraafplaats. Ga door het hek naar binnen.

Laat de stadsgeluiden voor wat ze zijn. Zeg
zachtjes: het is rustig hier – en het is rustig.

Dwaal rond, zie de zerken links en rechts,
de kleine monumenten, de dodenlantaarn.

Voel hoe eeuwen samensmelten tot een
onbestemde tijd. Sta stil tussen de beuken,

de machtige wachters die zo veel hebben
meegemaakt, die zo vertrouwd zijn met

verdriet om wat is kwijtgeraakt. Bedenk
dat je sterfelijk bent, dat je ooit moet gaan.

Ooit, later, maar nu nog niet. Loop langzaam
over het pad, naar het hek waar je begon.

Leg je hand op de oude koele muur, zeg
zachtjes dat je terugkomt, en verlaat deze

plek, deze tuin van iedereen. Vervolg je weg.
Word weer deel van de stad. Leef.

Robert Grijsen

1792   –   2017

Fotoworkshop Sony op de Hof

In de meimaand vond onder leiding van Sony Imaging Ambassador Marco ter Beek een workshop fotografie plaats in De Hof.

Restauratie muren

In 2016 vond een uitgebreide restauratie van vrijwel de gehele muur in De Hof plaats. Met betrekking tot de rollaag werden voegen stuk voor stuk pneumatisch uitgebeiteld om vervolgens opnieuw gevoegd te worden. Scheuren in de muren werden gerepareerd en waar nodig via het inbrengen van wokkelstaven versterkt.  Een goede rollaag garandeert voor vele jaren het voorkomen van regen en vorstschade aan de muren. Deze restauratie van een kleine 15.000 euro kon gerealiseerd worden door een eigen spaarzaam beleid, naast  financiële ondersteuning van zowel de stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ als het Coöperatiefonds van de Rabobank. Ook hier spreken we graag nogmaals onze dank jegens hen uit.