Home » De stichting

De stichting

Stadstuin De Hof – de voormalige oude buitenbegraafplaats ‘Gedenkt te sterven’, is in Hilversum gelegen achter het voormalig postkantoor. Ingangen bevinden zich aan de Oude Torenstraat, Torenlaan en Burgemeester Andriessenstraat.

Bestuur
F.M.G. (Flos) Wisse Smit – Kooman – voorzitter
Drs. J. (Judith) Franssen – penningmeester
Drs. A.D. (Dirk) Klokke – secretaris
Ir. T. (Thierry) Meijers

Adviseurs
S. (Sven) Lamme
J.C. (Jan) van Veenendaal
Ing. P.D. (Paul) van Vliet
Drs. E. (Erik) van Wijland
Drs. E.F. (Edwina) Egger
Mr. D.W.J. Leijs

Webmaster
Paul Delcour

Tuinploeg
De tuinploeg bestaat uit een aantal enthousiaste Vrienden van De Hof die met elkaar mee het onderhoud verzorgen.  Nieuwe tuinvrienden zijn altijd welkom!

Secretariaat
Torenlaan 12
1211 JB Hilversum
E-mail: info@stichtingdehof.nl
www.stichtingdehof.nl

Opgericht 13 april 1996
Ingeschreven bij de K.v.K. van Gooiland te Hilversum nr S 194913
Bank: ABN/AMRO te Hilversum  NL 06 ABNA 060 40 29 055

ANBI

Stichting de Hof heeft een culturele ANBI-status.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting De Hof
K.v.K: 41194913
RSIN/Fiscaal nr.:   8051.07.988

Adres: Torenlaan 24A
1211 JB Hilversum
E-mail: info@stichtingdehof.nl
Website: www.stichtingdehof.nl

Bestuurssamenstelling en adviseurs
Zie boven.
De bevoegdheid van de individuele leden is statutair beperkt.

Doelstelling:
De stichting heeft statutair ten doel: de restauratie en het in stand houden van de in zeventienhonderd drie en negentig (1793) in gebruik genomen begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ te Hilversum, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het herstel en het behoud van de historische muur, de zerken en gedenktekens.
  • Het (doen) organiseren van culturele activiteiten welke geen afbreuk doen aan het karakter van deze begraafplaats.
  • Het herstel van het historisch bomenplan voorzover dat in verband met het voorafgaande mogelijk is.
  • Het bevorderen en overdragen van kennis omtrent de begraafplaats en diegenen die op deze begraafplaats ter aarde zijn besteld.

Door bijdragen van Vrienden van De Hof en via sponsoring worden de noodzakelijke gelden bijeen gebracht.
Vrienden van De Hof wordt jaarlijks het jaarverslag toegestuurd. Tevens worden zij uitgenodigd bij culturele evenementen in De Hof.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen
U kunt hier het jaarverslag 2014 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2015 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2016 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2017 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2018 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2019 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2020 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2021 downloaden.
U kunt hier het jaarverslag 2022 downloaden.
U kunt hier het financieel verslag 2022 downloaden.