Home » Herdenkingssteen NSF

Herdenkingssteen NSF

Wat ons bekend is:

DIRK J. BUIS
Dirk Joseph Buis
geboren 29 maart 1919 te Medemblik – overleden 11 april 1945 te Laren
Woonde:  Marconistraat  73
Verzetstrijder – behoorde tot de sabotageploeg ‘Het Gooi’

Bron straatnamenboek:
Na een ‘dropping’ in de polder bij Eemnes, waarbij door de geallieerden wapens en/of mensen aan parachutes werden neergelaten, werd hij bij een vuurgevecht met de Duitsers gevangen genomen en de volgende dag (12 april 1945) in het kamp Laren gefusilleerd.

JAN VAN DIJK

JAAP VAN DEN HUL
Jacob van den Hul
geboren  21 april 1907 te Kampen
Woonde: Kamerlingh Onnesweg 160 en later Kastanjelaan 10
Verzetstrijder

Bron straatnamenboek:
Hij was chef van de verzetsgroep geheime zenders. Hij raakte in gevangenschap, beleefde de bevrijding maar overleed kort daarna ten gevolge van de doorstane ellende.

Aangezien hij zijn familie te kennen had gegeven geen prijs te stellen op eerbetoon, omdat hij ‘slechts’ zijn plicht had gedaan, werd achteraf de gemeenteraad verzocht op het besluit tot straatnaamgeving terug te komen en geen straat naar hem te vernoemen (de huidige Bonnikestraat, vernoemd naar de verzetstrijder Paul Maria Bonnike,  heette van 8 -11-55 tot 06-05-1956 van den Hulstraat). De familie van verzetsstrijder van den Hul heeft met vermelding in het straatnamenboek ingestemd.

FLOOR  VAN DER LAAKEN
Floris van der Laaken, geboren 24 september 1919 te Amsterdam – overleden 4 april 1945 te Hattem
Woonde: Johannes Geradtsweg 42
Verzetstrijder – behoorde tot de verzetsgroep ‘Radiogroep en zenders’.

Bron straatnamenboek:
Hij werd door de Duitse bezetter ter dood veroordeeld en op 4 april 1945 te Hattem gefusilleerd.

Wikipedia:
Wordt met naam en activiteiten vermeld in artikel over: Radiodienst van de Raad van Verzet

Lou de Jong:
Zie: Deel 10b, pag. 602, 603.
Van der Laaken werd hoofd van alle radiogroepen, bleef daarbij ook in  het veld uiterst actief.

IR. CYRIL CHARLES LEGER
Cyril Charles Leger
geboren 31 maart 1913 – overleden 31 december 1942

Komt voor op lijst van Joodse slachtoffers

JACOB PAAP
Jacob Paap, geboren 20 april 1917 – overleden 23 april te Rheinsberg

IR. THEO WILLEM LA RIVIÈRE
Theodorus Willem La Rivière
geboren 17 februari 1910 te Dordrecht – overleden 21 februari 1945 te Neuengamme
Woonde: Kamerlingh Onnesweg 285
Verzetstrijder – behoorde tot de verzetsgroep ‘Radiogroep en zenders’.

Bron straatnamenboek:
Hij is op 21 februari 1945 in een Duits gevangenenkamp te Hamburg-Neuengamme overleden. Postuum is aan het het Kruis van Verdienste toegekend.

RENÉ PAUL WIRIX
René Paul Wirix
geboren 30 december 1902 te ’s Gravenhage – overleden 16 december 1941 te Hilversum
Woonde: Orionlaan 88
Verzetstrijder – behoorde tot de verzetsgroep ‘Radiogroep en zenders’.

Bron straatnamenboek:
Hij behoorde tot de verzetsgroep ‘Radiogroep en zenders’ en werd bij een ontsnappingspoging neergeschoten, als gevolg waarvan hij op 16 december 1941 te Amsterdam overleed.

Bron Wikipedia:
De verzetsgroep Radiogroep en zenders die resulteerde bouwde zenders en radio’s in koffers voor de Nederlandse agenten die vanuit Engeland gezonden werden. Zoals bij zoveel verzetswerk in Nederland werd ook hier de zaak verraden (het zogenaamde ‘Englandspiel‘).

Wirix was lid van de verzetsgroep binnen de fabriek maar overleefde de inval van de Duitsers in 1941 niet. Veel mensen vluchtten of werden gevangengenomen en Wirix werd bij zijn vluchtpoging door de Duitsers neergeschoten. Hij overleed aan de gevolgen hiervan.[1]

In de wijk Hilversum-Noord is de Wirixstraat naar hem vernoemd. Aan het huidige Philipsgebouw aan de Philipsstraat in Hilversum is een herdenkingsplaquette bevestigd waarop Wirix en zeven omgekomen collega’s van Wirix worden vermeld. Dit zijn de collega’s Dick J. Buis, Jan van Dijk, Jaap van den Hul, Floor van der Laaken, ir. Cyril Charles Leger, Jacob Paap en ir. Theo Willem la Rivière. Deze plaquette bevond zich oorspronkelijk aan het NSF-gebouw aan de jan van der Heijdestraat in Hilversum (in 1998 gesloopt).