Home » Dijkstra, Jan E.

Dijkstra, Jan E.

Kavel 2.07

Jan Eeltje Dijkstra (1880-1899) was de zoon van dominee Sybren Dijkstra, die de eerste steen legde voor de herbouw van de kerk in 1889-1890. Jan Eeltje werd geboren in Welsrijp, op 26 januari 1880. 

In 1886 verhuisde hij met zijn ouders naar Hilversum, waar zijn vader predikant werd in de Dorpskerk. In 1899 stierf Jan Eeltje. Wat de reden van zijn vroege dood is, weten we niet. Maar toen zijn vader in 1902 afscheid nam van Hilversum schreef hij deze woorden:

Hoe somber was het mij te moede, toen ik de maanden tot weken en de weken tot dagen zag inkrimpen. De gedachte dat ik van u zou moeten heengaan, wekte altijd weder iets weemoedigs in mijne ziele op. 

En nog minder zal het ons ontgaan, hoe gij in die bitter bange dagen van smartelijke beproeving welke de Heere over ons bracht, toen Hij een van onze lievelingen van ons wegnam door den dood, met ons hebt geworsteld en gebeden, gehoopt en geloofd en alles wat gij maar kondet hebt verricht, om de vreeselijke wonde, welke ons geslagen werd, te heelen en hare schrijnende smart te verzachten. 

Op het graf van Jan Eeltje staat:
Psalm 118 vers 9

Hier rust onze geliefde zoon
JAN E. DIJKSTRA
geb. 26 Jan. 1880 overl. 27 Maart 1899
Joh. 11:25 Die in mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven.