Home » Kalkman, Jan W.H.

Kalkman, Jan W.H.

Jan Wouter Herman Kalkman (1852-1927) is na het overlijden van zijn vrouw overgebracht naar Bosdrift VIII-262.

Dominee Kalkman was tussen 1903 en 1909 aan de Dorpskerk verbonden. 

Kalkman, omschreven als een deftige heer die gesteld was op goede omgangsvormen, werd pas op latere leeftijd predikant. Hij was eerst actief in de handel. 

In 1904 werd besloten een tweede predikant aan te stellen: ds. N.E.P.G. Van Uchelen.

In 1905 was Kalkman 25 jaar predikant en ter gelegenheid van deze mijlpaal hield hij een preek in de Dorpskerk waarin hij terugblikte op zijn leven. Bijvoorbeeld op de Doleantie in 1896, toen veel ontevreden mensen de Hervormde Kerk verlieten. Kalkman voelde zich op geestelijk gebied verwant met de zogenaamde Dolerenden. Hij had zelf ook kritiek op de Hervormde Kerk die steeds liberaler werd, maar besloot toch deze kerk trouw te blijven. 

Tijdens de jubileumdienst zei Kalkman dat hij in Hilversum een gemeente had gevonden die meer krachten van hem vroeg dan waarover hij kon beschikken. Naast zijn werk voor de kerk zette Kalkman zich ook in voor het bijzonder onderwijs, hij zat in het bestuur van de Gereformeerde Zendingsbond en was lid van een comité dat geld inzamelde voor Russische Joden die het slachtoffer waren geworden van pogroms.

In 1909 ging dominee Kalkman met emeritaat, zijn gezondheid was zwak en hij voelde dat hij zijn taken niet langer kon vervullen. Hij bleef tot zijn dood in 1927 in Hilversum wonen.