Home » Johannes (Jan) Andries van Zutphen

Johannes (Jan) Andries van Zutphen

Preanger, Java, 5 maart 1923   –   onbekend, 1943 – 20 jaar
Woonde: Taludweg / Oude Amersfoortseweg 72

Korte levensschets door zijn ouders zoals aan de rector van het Nieuwe Lyceum gestuurd:

Johannes (JAN) van ZUTPHEN, geboren op 5 maart 1923 op de Thee- en Rubberonderneming “Pasir-Langkap” in de Preanger JAVA. In 1927 kwam hij met z’n ouders naar Holland. Hij was leerling van het instituut “Gooiland” te Bussum en bezocht daarna het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Zijn plan was om de T.H.S. te Delft te gaan bezoeken doch de oorlog maakte aan deze voornemens een eind.

Op sportgebied heeft hij belangrijke prestaties verricht. Met zijn Olympia-jol de O.H.137 behaalde hij te Loosdrecht, de Kaag en overal waar hij in zeilwedstrijden uitkwam zeer vele prijzen. De talrijke bekers en medailles die in ons bezit zijn getuigen daarvan.

Reeds op 17 jarigen leeftijd nam hij deel aan de Friesche Elfstedentocht in 1940. Hij nm daarna in 1941 en 1942 wederom aan deze tochten deel zoodat hem 3 Elfsteden-kruizen werden uitgereikt.

Na de Duitsche bezetting nam hij direct met zijn vrienden actief deel aan het verzet. Met één van deze, de Delftsche student Nico Phaff, ondernam hij op 30 juni 1943 een poging om naar Engeland te ontkomen om zich daar bij de strijdkrachten aan te sluiten.

Helaas werden zij 12 ! mijl uit de kust door een Duits patrouillevaartuig achterhaald en gevangen genomen. Zij werden naar de Schiehaven te Rotterdam overgebracht en daar aan de Feldgendarmerie overgeleverd. Daarna ontbrak ieder spoor.

Hierbij aangehecht een copy van een schrijven dat wij van H.M de Koningin mochten ontvangen.

Copy

Waar thans moet worden aangenomen, dat Uw zoon JAN, die bij een poging om naar Engeland over te steken op zee door den meedogenlozen vijand werd gegrepen en vervolgens naar Rotterdam vervoerd, is overleden, kom Ik U bij dit verlies Mijn oprechte deelneming betuigen.

Met diepen eerbied vervult Mij zijn heldenmoed, terwijl zijn nagedachtenis bij Mij in dankbare herinnering zal voortleven.

    (w.g.) WILHELMINA

Bekend is dat Jan tijdens verhoren zeer zwaar mishandeld werd door de Gestapo. Voordat hij afgevoerd werd heeft hij een medegevangene kunnen toegeroepen ‘Zutphen’. Onbekend is waar en hoe Jan vervolgens overleden, geliquideerd is. 

Het heeft na de oorlog vervolgens geruime tijd geduurd voordat men zich realiseerde dat het verhaal door deze medegevangene over Jan zijn achternaam betrof en het hier niet om de plaatsnaam Zutphen ging, pas toen kon de familie achterhaald en op de hoogte gebracht worden.