Home » Monumenten

Monumenten

GEDENKSTEEN HET NIEUWE LYCEUM

In de muur aan het eind van het hoofdpad is de herdenkingsplaquette van de voormalige middelbare school Het Nieuwe Lyceum ingemetseld.
Tien leerlingen en oud-leerlingen van deze school lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven. Vanaf 1948 vond een jaarlijkse herdenking plaats bij een gedenksteen die toen ter gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarige bestaan werd ingemetseld in de hal van de school. De steen, ontworpen door Rueter, verhuisde zeven jaar later mee naar het nieuwe schoolgebouw aan de Witte Kruislaan en heeft nadat Het Nieuwe Lyceum ophield te bestaan een veilige plek gevonden bij Stichting De Hof.
Tien namen staan ingehakt op het monument. Veel voor een school die in 1945 pas tien jaar oud was en in zijn eerste jaren nooit meer dan 150 leerlingen telde.
Lees meer.

MAUTHAUSENSTEEN
Deze steen werd door de Hilversummer Bill Minco, verzetstrijder van het eerste uur, meegebracht uit de steengroeven van Mauthausen. Ter dood veroordeeld vanwege zijn aandeel in het Geuzenverzet, welk vonnis als minderjarige omgezet werd in levenslange gevangenisstraf, heeft hij deels werkend in deze steengroeven vier jaar concentratiekampen overleefd.
De steen bracht hij mee ‘opdat wij niet vergeten…’.
Lees meer

NSF Herdenkingsplaquette
Begin Mei 2010 heeft stichting De Hof een herdenkingsplaquette van de NSF onder haar beheer gekregen. De NSF, de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, was de voorloper van wat later Philips zou gaan heten. Doordat Philips zijn vestigingen in Hilversum sloot, moest voor deze plaquette een nieuwe plek gevonden worden. Onder de vele NSF-ers die in de oorlog het leven verloren, waren ook een achttal moedige verzetstrijders. Zij worden met deze plaquette herinnerd. Lees meer

ZUILENRIJ
Daar waar de muur niet hersteld kon worden, treft u een rij van 10 zuiltjes in de vorm van steunberen aan. Ieder van deze zuiltjes draagt een verhaal met zich mee.
Het verhaal van het Rotterdams kinderkopje is het verhaal van het eerste herdenkingsmonumentje (WO II) in Hilversum. ‘Albertus Perk’ kijkt peinzend uit over waar hij ook ten graven gedragen werd. Er is aandacht voor het politiek burgerbewustzijn in de vorm van de ‘Hilversum 2000’ stenen, de grote inzet van de Hilversumse Rotarians, de herinnering aan de tapijtindustrie.
Een aantal zuiltjes wacht echter nog op haar invulling..
Lees meer

DODENLANTAARN
Midden op de begraafplaats treft u een ‘dodenlantaarn’ aan. Dit monument werd door uitvaartonderneming ‘van Vuure’ ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan aangeboden. Bij bijzondere gelegenheden brandt de lamp, die van oudsher van bijzondere betekenis op begraafplaatsen was.
Lees meer