Home » Hellendoorn, Reinier

Hellendoorn, Reinier

Kavel 3.08

Reinier Hellendoorn (1796-1843) was van 1830 tot 1843 verbonden aan de Dorpskerk. In 1830 betrok hij als weduwnaar met twee kinderen de pastorie aan de ’s-Gravelandseweg. In hetzelfde jaar trouwde hij met Margaretha Maria van Doesburg. Hun dochtertje Geziena (geboren in 1832) stierf een paar maanden na de geboorte. Hierna kreeg het echtpaar Hellendoorn nog drie kinderen. 

Het waren lastige tijden in kerkelijk Hilversum: een deel van de kerkgangers vond Hellendoorn te licht. Ze misten in zijn preken het gereformeerde belijden. Het aantal huiskerkdiensten nam toe en in 1836 scheidde een groep gemeenteleden zich af. Daarmee volgden ze de Afscheiding (een beweging die in 1834 was ontstaan door Hendrick de Cock, een predikant uit Ulrum die de orthodoxie in de Hervormde Kerk wilde bewaren en zich afscheidde van de Hervormde Kerk). Hellendoorn bleef tot zijn overlijden in 1843 predikant van de Dorpskerk in Hilversum. Hij had hier meer vijanden dan vrienden gemaakt, werd na zijn overlijden gezegd. Margaretha vertrok na het overlijden van haar man met haar kinderen naar Gorinchem. 

Op het graf van Reinier Hellendoorn staat: 

Hier rust
REINIER HELLENDOORN
bedienaar van het Heilig evangelium
Hij ontsliep 24 december 1843 oud 47 jaren
Verwachtende de barmhartigheid van Onzen Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven.