Home » Restauratie muren

Restauratie muren

In 2016 vond een uitgebreide restauratie van vrijwel de gehele muur in De Hof plaats. Met betrekking tot de rollaag werden voegen stuk voor stuk pneumatisch uitgebeiteld om vervolgens opnieuw gevoegd te worden. Scheuren in de muren werden gerepareerd en waar nodig via het inbrengen van wokkelstaven versterkt.  Een goede rollaag garandeert voor vele jaren het voorkomen van regen en vorstschade aan de muren. Deze restauratie van een kleine 15.000 euro kon gerealiseerd worden door een eigen spaarzaam beleid, naast  financiële ondersteuning van zowel de stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ als het Coöperatiefonds van de Rabobank. Ook hier spreken we graag nogmaals onze dank jegens hen uit.