Home » Toonkunstkoor

Toonkunstkoor

Woensdag 13 juli – 19.45 uur:
Toonkunstkoor – 140 jaar

“De Verknipte Koorzanger” is het verhaal van de ervaringen van de afgelopen twee jaren met het coronavirus. Wat betekent het voor een koorzanger niet samen te mogen zingen, geen concerten te kunnen geven.

Medewerking wordt verleend door sopraan Arleen van Wijland en saxofonist Mischa van der Wekken. Het geheel staat onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius.

U bent van harte uitgenodigd! Na afloop van het optreden kunt u genieten van een hapje en een drankje waarmee  deze feestelijke avond wordt afgesloten.

Het concert in Stadstuin De Hof is ook nu weer gratis. Het verdient aanbeveling zelf een stoeltje of kleedje mee te nemen.

Voor meer informatie: www.toonkunsthilversum.nl en www.stichtingdehof.nl