Vriend van ‘De Hof’

Met de realisatie van de verdere restauratie van de begraafplaats, het waarborgen van het onderhoud en het creëren van een aangenaam verblijfsgebied is een fors bedrag gemoeid.

Behalve het verwerven van grote doelgerichte eenmalige bijdragen wil de stichting vooral een groep van ‘vrienden’ om zich heen verzamelen, die door middel van een jaarlijkse bijdrage voor een permanente bron van inkomsten zorgen.

De Vrienden worden uiteraard op de hoogte gehouden van verdere ontwikkeling en evenementen welke in De Hof plaatsvinden.

Bankrekening van de Stichting: NL 06 ABNA 060 40 29 055.