Home » Broek, Wouter G. v.d.

Broek, Wouter G. v.d.

Kavel 30.14

Wouter Gijsbertus van den Broek (1788-1861) werd in Barneveld geboren en kwam in 1823 naar Hilversum, waar hij tot 1829 predikant was van de Dorpskerk. 

Met zijn echtgenote Margaretha Hondius kreeg Van den Broek twee kinderen. Het eerste kind overleed kort na de geboorte. Hun dochter Alida Margaretha werd geboren op 24 mei 1829. 

In datzelfde jaar verhuisde het gezin naar Hattem. Na zijn emeritaat in 1858 keerde Van den Broek (inmiddels weduwnaar) terug naar Hilversum. 

Hij overleed op 24 januari 1861. Bij de uitvaart waren veel gemeenteleden aanwezig. Leden van de kerkenraad droegen de kist met het lichaam naar de begraafplaats. ‘Hij stierf na een rusteloos en moeitevol leven’, werd gezegd.